Dokumenty

Změna sazebníku služeb SMS-Operátor k 1. únoru 2024

K 1. únoru 2024 dochází pouze ke změně ceny SMS, ostatní položky sazebníku služeb zůstávají stejné. V případě, že máte v rámci své objednávky, resp. měsíčního paušálu sjednány „volné SMS“, ty se také nemění a jejich počet zůstává i po 1. únoru stejný.

Pokud dojdete k názoru, že naše služby již nebudete chtít s ohledem na zvýšení cen dále využívat, žádáme Vás v souladu s článkem 7.11. Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb informačních systémů SMS-Operátor o zaslání dopisu s žádostí o ukončení poskytování služeb. Dopis, prosím, zašlete na mailovou adresu info@konzulta.cz.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Poslední aktualizace:
5. prosince 2023
© 2004 KONZULTA Brno, a.s.