Dokumenty

Změna sazebníku služeb SMS-Operátor k 1. březnu 2023

Pokud máte v rámci své objednávky, resp. měsíčního paušálu sjednány „volné SMS“, ty se nemění a jejich počet zůstává i po 1. březnu stejný.

K 1. březnu 2023 dochází ke změnám cen i u ostatních položek sazebníku služeb. Souhrnný přehled nových cen je uveden v Ceníku služeb platného od 1.3.2023

Pokud dojdete k názoru, že naše služby již nebudete chtít s ohledem na zvýšení cen dále využívat, žádáme Vás v souladu s článkem 7.11. Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb informačních systémů SMS-Operátor o zaslání dopisu s žádostí o ukončení poskytování služeb. Dopis, prosím, zašlete na mailovou adresu info@konzulta.cz.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Poslední aktualizace:
24. ledna 2023
© 2004 KONZULTA Brno, a.s.