SMS Z VAŠÍ APLIKACE

Máte zajímavou aplikaci, která řeší Vašemu klientovi práci s databází kontaktů?
Domníváte se, že by Váš klient mohl komunikovat i pomocí SMS zpráv?
Domníváte se, že by Vaše aplikace mohla používat zasílání SMS zpráv při hlídání procesů?
(hlášení mimořádných stavů sledovaných veličin, výpadek a naběhnutí elektrického proudu, naběhnutí dieselagregátu, překročení teplotních limitů sledovaných prostor, hlášení v případě mimořádných stavů v RAID polích, v případě výpadku aktivních prvků, serverů nebo důležitých služeb)

Používáte pro práci s databází Vašich zákazníků, klientů, pacientů, atd. softwarovou aplikaci, speciální progam?
Uvažovali jste o možnosti komunikovat prostřednictvím SMS zpráv?

Pokud ano a Vaši aplikaci nenaleznete v aktuálním seznamu podporovaných aplikací (viz. níže), nabízíme spolupráci při implementaci SMS komunikace do Vámi používané aplikace, aby přímo z ní bylo možné SMS zprávy posílat či přijímat. Díky implementaci odesílání či příjmu SMS lze ušetřit mnoho času i peněz. Potřebujete-li často zasílat Vašim obchodním partnerům, zákazníkům, klientům, pacientům, atd. krátké informace všeho druhu, je pro Vás naše řešení velmi užitečné. Např. při použití v ordinacích, transfuzních stanicích, call centrech… je ušetření pracovního času i finančních nákladů markantní. Tato SMS komunikace může probíhat oboustranně a je velmi efektivní. Výhodou je také jednoduchost, rychlost a přehlednost použití této technologie.

V současné době již existuje řada aplikací, které ve spolupráci s našim řešením, umožňují svým uživatelům odesílat či přijímat SMS zprávy. Aktuální seznam naleznete po kliknutí zde.

Jak se můžete připojit?

K dispozici je celá řada protokolů:

Jaké obchodní modely možné spolupráce jsou k dispozici?

První model představuje možnost být přímo zákazníkem SMS Operátora a nakupovat tak SMS zprávy za velkoobchodní ceny. Tím je Vám dán k dispozici neomezený prostor pro jejich nabízení Vašim stávajícím i budoucím zákazníkům. Zákazník nepozná, že existuje nějaký další subjekt, který poskytuje tyto služby.

Druhou možností je zprostředkovat telekomunikační službu ve spolupráci se společností Konzulta Brno jako "dealer". Výhodou je, že garantem pro klienty je přímo společnost Konzulta Brno, která se sama stará o zákazníka (fakturace, hotline,...). Našemu partnerovi je pak nabídnutá provize dle dohody.

PROGRAMY S PODPOROU ZASÍLÁNÍ SMS ZPRÁV

Dnes Vám můžeme nabídnout následující programy, které podporují posílání SMS zpráv přes SMS operátor, čímž můžete ušetřit velké množství času a finančních prostředků.

Rejstřík programů:

Používáte již některý z výše uvedených programů? Chcete službu SMS aktivovat? Kontaktujte Vašeho odborného poradce na horké lince 541 128 530 a nebo pomocí emailu na adrese info@sms-operator.cz.

Chcete používat SMS z Vašeho programu a ten jste nenašli v tomto seznamu? Řekněte nám o tom - my budeme kontaktovat výrobce a pokusíme se dohodnout na možnostech implementace. Informace o Vašem programu naleznete většinou v nabídce "Nápověda - O aplikaci", kde najdete přesné jméno a verzi Vašeho programu, dále pak kontakt na autory, případně i WEB stránku. Pro co nejrychlejší možnost implementace do Vašeho programu nám laskavě zašlete co nejvíce informací o Vašem programu a jeho výrobci na email info@sms-operator.cz.

Programy pro automobilový průmysl

Marketing

Programový produkt určený prodejcům a marketingovým pracovníkům působícím v oblasti automobilového průmyslu, kteří potřebují zpracovávat data o svých zákaznících. Program řídí evidence plánovaných i realizovaných kontaktů, umožňuje jejich zápis přímo do programu Outlook. Program dává celkový přehled o profilaxi zákazníků i pracovním nasazení jednotlivých prodejců. Výstupem programu je vyhodnocení jednotlivých prodejců podle druhu činností (tel. kontakt, e-mail, osobní návštěva, zkušební jízda atd.). Mimo to uživatelé mohou zasílat SMS zprávy přímo z programu. Tato funkce se stává v rukou zkušených marketingových pracovníků mocným nástrojem pro práci s klientem. Odeslané SMS zprávy se zapisují do historie kontaktů zákazníka.

Bližší informace o firmě a podrobnosti o softwarových produktech naleznete na webových stránkách www.teas.cz.

Autobazar

Prodej ojetých vozů se dnes vyvíjí stejně dynamicky jako ostatní odvětví automobilového průmyslu. Program Autobazar zajišťuje evidenci ojetých vozidel a tisk příslušných dokladů spojených s prodejem ojetých vozů. Dává uživateli přehled o vozech stojících na ploše autobazaru. Ke každému vozu je možné zadat základní údaje o technickém stavu, ekonomické informace, adresy majitele vozidla a případného zájemce či kupujícího . Ke snazší komunikaci jak s majitelem, tak s potenciálním zájemcem přispívá vedle klasické e-mail služby také možnost odesílání SMS zpráv přímo z programu. Obslužnost této podpory zvyšuje funkce automatického upozornění zájemce formou SMS po zavedení vozu do evidence - funkce typu Nabídka - Poptávka.

Bližší informace o firmě a podrobnosti o softwarových produktech naleznete na webových stránkách www.teas.cz.

Autosoft

Systém Evidence AutoBazaru firmy AutoSoft řeší komplexně agendu autobazaru. Tedy od sepsání všech náležitostí při přijetí vozidla až po jeho prodej. Předností systému je možnost změny všech tiskopisů přímo uživatelem programu. Uživatelé též uvítají možnost odesílání inzerce včetně fotografií vozidel na řadu inzertních serverů. Ke komunikaci se zákazníky je možné využít modul pro odesílání SMS zpráv.

Další informace naleznete na www.autosoft.cz.

AutoServis

Program AutoServis je určen ke komplexnímu řízení provozu autoservisu. Obsahuje zakázkovou činnost od přijetí zakázky až po její ukončení daňovým dokladem, historii oprav přistaveného vozidla, včetně dalších informací technického charakteru. Práce se zakázkou pokračuje výdejem materiálu ze skladu a výdejem prací. Nechybí možnost subdodávek na zakázky. Program umožňuje sledování termínu STK, emisí nebo dalších návštěv vozidla, na termíny je uživatel upozorňován. Vyúčtování zakázky obsahuje možnost zapsání prací pro příští návštěvu vozidla, poznámek na vyúčtování, promítnutí jiných nákladů i výjezdu a odtahu vozidla. Program lze rozšířit o modul PneuServis, modul Plánování zakázek, nebo tvorbu montážních protokolů při individuálních přestavbách na alternativní pohon. Obsahuje řadu dalších funkcí, včetně specifických, určených pro konkrétní automobilky a aftermarkety, výstupy do účetnictví.

Bližší informace o firmě a podrobnosti o softwarových produktech naleznete na webových stránkách www.procad.cz.

AutoSalon

Program AutoSalon umožňuje prodej nových i ojetých vozidel. Obsahuje objednávky vozidel, prodej vozidel včetně možnosti dovybavení, sklad aut i náhradních dílu. Prodej vozidla je ukončen daňovým dokladem na zákazníka nebo leasingovou společnost, výstupy do účetnictví.

Bližší informace o firmě a podrobnosti o softwarových produktech naleznete na webových stránkách www.procad.cz.

Programy pro lékaře, nemocnice

PC DOKTOR®, PC DENT®

Počítačové programy pro terénní a klinické ambulance. Moderní, 32-bitový software, určený pro prostředí MS Windows, který pokrývá potřeby všech ambulantních odborností. Podrobnější informace o systémech PC DOKTOR®, PC DENT® najdete na stránkách www.dialogmis.cz. Zde si také můžete zdarma objednat CD s demoverzí, která podporuje odesílání SMS zpráv.

V případě, že máte zájem o jakékoli další informace, neváhejte a kontaktujte nás na adrese Slavíčkova 2, 160 00 Praha 6, telefon 233 338 004, 233 337 976, 603 103 152, fax 224 322 576, nebo emailem office@dialogmis.cz.

Dr.HELP

Dr.HELP - Program pro ordinaci lékaře. Umožňuje vedení zdravotní dokumentace včetně zpracování vyúčtování pro zdravotní pojišťovny. Ve své nové verzi umožňuje odesílání SMS zpráv přímo z karty pacienta. Bližší informace vám rádi poskytneme na adrese Pompova 4, 617 00 Brno, tel. 545 221 845, 604 222 590 nebo na www.kpksoftware.cz. Případně dotazy posílejte emailem na kpksoftware@kpksoftware.cz.

Praktik

Program pro ambulantní lékaře (pediatr, praktický lékař, stomatolog, gynekologie, ...), který jako první implementoval jednoduché zasílání SMS zpráv. Bližší informace o programu naleznete na adrese www.praktik.cz.
Nebo kontaktujte přímo společnost Praktik SW na adrese V. Outraty 7, 796 01 Prostějov, telefon 58 23 65 583 či emailem na adrese obchod@praktik.cz.

CLINICOM

CLINICOM - robustní, stabilní a nadčasový nemocniční systém s centrální databází. Základní charakteristika systému:

Bližší informace naleznete na adrese www.smed.cz. Nebo kontaktujte přímo společnost SMS spol.s r.o., Smetanova 9, 602 00 Brno, telefon 541 129 179.

Programy pro realitní kanceláře

Reax

Výrobci programu Reax reagovali na požadavky svých klientů o tom, aby se zjednodušila komunikace s jejich stávajícími i potenciálními klienty. Proto je v tomto programu přímo implementovaná podpora pro oslovování zájemců o dané nemovitosti, čímž v praktickém životě dochází k:

O dalších výhodách použití programu Reax se dozvíte na stránkách www.sostrade.cz, a nebo lze přímo kontaktovat generálního distributora tohoto programu - S.O.S TRADE s.r.o. na adrese Výstavní 10, 709 00 Ostrava, či na telefonu 69 66 25 750 a nebo emailem sostrade@sostrade.cz.

Programy pro knihovny

KPSYS

KP - win je integrovaný knihovnický systém v grafickém prostředí Windows. Systém podporuje a  dodržuje všechny knihovnické standardy. Obsahuje všechny knihovnické moduly (akvizice, katalogizace a výpůjční systém). Ve výpůjčním systému je plná podpora posílání upomínek a rezervací pomocí SMS zpráv. Další informace lze nalézt na www.kpsys.cz.

Clavius

Každá knihovna se potýká s velkým množstvím administrativní práce v souvislosti s oslovením klientů, kteří jsou v prodlení s vrácením zapůjčeného titulu. Proto se společnost LANius s.r.o. rozhodla pro přímou implementaci podpory SMS zpráv do automatizovaného knihovního systému Clavius.
Výhodou pro knihovnu by mělo být šetření času při realizaci tisku upomínek - program je dokáže sám generovat a odesílat jako SMS. Tzn. že danému pracovníkovi jsme schopni ušetřit cca 15 pracovních dní za rok. Neméně zajímavou výhodou je i šetření nákladů na poštovné, kdy na jednom kontaktu s „hříšníkem“ je možné ušetřit až 4,50 Kč, což pro velkou knihovnu může znamenat, že měsíčně ušetří kolem 3.000 Kč, tedy za rok až 36.000 Kč.

O tom, že je tento knihovní systém velmi kvalitní svědčí i množství nasazení po celé České republice ve všech typech knihoven (obecní, městské, školní, odborné, ...).
Další informace o systému Clavius se lze dozvědět na www.lanius.cz. Přímo lze také kontaktovat výrobce programu telefonicky na čísle 381 251 715 či emailem info@lanius.cz.

Koha

Koha je plnohodnotný systém pro správu knihovny. Tento software je od samého začátku koncipován jako otevřený (open-source). Díky škálovatelnosti jej lze použít pro libovolnou knihovnu od malých obecních knihoven až po velké vědecké knihovny. Vývoj systému probíhá celosvětově a je sponzorován knihovnami všech velikostí, dobrovolníky a spolupracujícími komerčními společnostmi. Knihovní systém Koha podporuje odesílání celé řady tradičních i speciálních oznámení prostřednictvím e-mailu a SMS.
Podrobnosti o produktu naleznete na webových stránkách www.koha-v-knihovne.cz

Firemní informační systémy

Microsoft Dynamics AX (dříve Microsoft Axapta)

Microsoft Dynamics AX je přizpůsobitelné řešení pro správu podniků, které umožní vám i vašim zaměstnancům dělat s jistotou informovaná obchodní rozhodnutí. Produkt Microsoft Dynamics AX funguje jako známý software společnosti Microsoft, jako jsou například aplikace sady Microsoft Office a Microsoft SQL Server. Díky tomu můžete stavět na investicích do systémů a softwaru, který vaše společnost již pravděpodobně používá - a díky známému pracovnímu prostředí se mohou uživatelé zaměřit méně na technologie a více na své pracovní cíle.

Podrobnosti o produktu naleznete na webových stránkách www.columbusit.cz

Microsoft Dynamics NAV (dříve Microsoft Navision)

Microsoft Dynamics NAV je řešení pro správu podnikových zdrojů, které vám pomůže automatizovat, integrovat a lépe řídit jednotlivé firemní procesy v oblastech financí, výroby a řízení projektů, distribuce, správy zákaznických vztahů a e-commerce. Microsoft Dynamics NAV, vzhledem ke své komplexnosti a přizpůsobitelnosti, je ideální řešením pro rostoucí společnosti s jedinečnými procesy a specializovanými potřebami. Umožní vám rychlou reakci na nové tržní příležitosti, růst vaší konkurenceschopnosti a zvýšení produktivity vašich zaměstnanců.

Podrobnosti o produktu naleznete na webových stránkách www.columbusit.cz

Smart4Web groupware, CRM

Správa informací ve vaší firmě pomocí serverové aplikace Smart4Web umožňuje sdílet kalendáře, kontakty, informace o firmách, úkoly a události na základě přístupových práv jednotlivých uživatelů. Systém umožňuje správu dokumentů, projektů a katalogů. Současně je podporován mail, voice, fax, SMS zprávy (ve spolupráci s SMS Operátorem) a telefonie 2N.

Mezi základní vlastnosti patří: uživatelsky jednoduché prostředí internetového prohlížeče; jako databázi používá mySQL nebo MSSQL/MSDE; autorizace uživatelů přes LDAP; je alternativou k Microsoft Outlook, Microsoft Exchange, Lotus Notes nebo Novell GroupWise; server: Windows NT4.0/2000/XP, Linux; klient: všechny operační systémy s HTML prohlížečem. Další informace naleznete na www.m2000.cz

Informační systém CRM CompSale

Systémové řešení pro řízení vztahu se zákazníky, podporu obchodu a marketingu pro malé i velké firmy. Jedná se o řešení, které se snadno přizpůsobí nárokům a požadavkům každé firmy, jak z hlediska tvorby a správy databáze, kontaktů, firemní struktury, tak z hlediska možnosti tvorby nabídek, ceníků, fakturace a průvodních dokumentů. Principem CRM je navázání užšího vztahu se zákazníkem, dokonalý přehled o jednáních s partnery a účinná komunikace s nimi. Jedním z moderních nástrojů komunikace, vedle E-mailu, telefonu a faxu, je i SMS (krátká textová správa). Lze ji používat pro připomínání událostí, zasílání krátkých informací o produktech, reklamní akce, pozvánky a mnoho dalších jak v rámci interní firemní komunikace, tak i pro komunikaci s partnery, či klienty. Firma Identity & CompSale nabízí v rámci CRM systému modul CompSale SMS, který je nástrojem právě pro toto řešení.

Podrobnosti o firmě a produktech naleznete na webových stránkách www.identity.cz nebo zašlete dotaz na E-mail: sales@identity.cz.

Altus Vario

Altus VARIO je informační systém pro obchodní, výrobní a distribuční firmy. Vyniká jedinečnou variabilitou, která otevírá prostor pro řešení individuálních požadavků. V tomto programu je plně implementována podpora SMS zpráv pro kontaktování zákazníků, upomínky a podobně. Další podrobnosti naleznete na www.altus.cz.

Komplexní podnikový informační systém i/2 - DATA-NORMS

Komplexní podnikový informační systém i/2 je určen pro řízení obchodních a výrobních podniků a společností poskytujících služby. ERP i/2 se s výhodou uplatňuje ve firmách s náročnými individuálními požadavky na podporu prodeje, nákupu, řízení optimalizovaných skladů, správu dopravy nebo řízení servisu. Propracovaná nabídka funkcí pro velkoobchodní a distribuční společnosti je široce využita i v plně propojeném řešení pokladního systému i/2 POS pro maloobchodní prodej. Spolu s integrovaným systémem pro e-business tvoří ERP i/2 efektivní řešení pro důsledné využití celého obchodního potenciálu. Díky rozsáhlým možnostem parametrizace, úprav či rozšíření aplikace na míru je systém připraven k optimálnímu nastavení dle potřeb každého zákazníka, s důrazem na na uživatelskou jednoduchost a komfort. Unikátní flexibilita ERP i/2 umožňuje řešení zejména těch požadavků, které v náročném tržním prostředí přinášejí konkurenční výhody. Více informací na www.data-norms.cz.

Programy pro státní správu

OK Systém - Práce

Ve spolupráci s Úřadem práce ve Vyškově byl vytvořen doplňující modul pro posílání SMS zpráv přímo z programu OK práce. O funkčnosti tohoto řešení svědčí již přes 20 spokojených úřadů práce napříč celou Českou republikou.
Pracovníci úřadu práce si především pochvalují rychlost komunikace s jejich klienty. V době větší nezaměstnanosti je v souvislosti s relativně složitou procesní prací s klientem náročné zabezpečit maximální věnování se klientům. Taktéž se na této formě komunikace jasně ukazuje to, kdo má zájem jednoduše spolupracovat a kdo se staví spíše na stranu těch, kteří chtějí požívat jen materiální zabezpečení v době nezaměstnanosti.
Neméně zajímavé je i zjištění šetření finančních nákladů za telekomunikační a poštovní služby.
Doplňkem je přímo speciální program pro interní použití na úřadu práce s návaznosti na jeho vnitřní informační seznamy pracovníků - tedy např. vedoucí zprostředkování zašle pomocí tohoto programu během 20 sekund informaci všem pracovníkům tohoto oddělní, o tom, že se schůzka oddělení přesouvá na jinou hodinu. Další informace o způsobu implementace zjistíte na www.upvy.cz/develop/SMSAgent/.

Dopravní agendy

Společnost Yamaco Software vytvořila velmi zajímavou implementaci posílání SMS zpráv přímo do svého programu pro dopravní agendy. Použití je velmi jednoduché - na kartě občana (či společnosti) lze zadávat i číslo přímo pro poslání SMS zpráv. A přímo z této karty, pomocí tlačítka, můžete přejít do části pro zadání textu SMS zprávy.
Dle současných uživatelů je nespornou výhodou právě uvedená jednoduchá implementace podpory SMS přímo do programu, protože to umožňuje velmi rychle kontaktovat své klienty - to v konečném důsledku vede k úspoře času.
Další informace o systému dopravních agend naleznete na stránce výrobce www.yamaco.cz.

Rybářské lístky

Pro zjednodušení komunikace s žadateli o lovecký nebo rybářský lístek či jiný průkaz byla společností Yamaco Software doplněna podpora posílání SMS zpráv.Komunikace pomocí SMS zpráv s žadatelem o lístek se stává velmi populární pro svoji naprostou jednoduchost při jejím použití a pro svoji rychlost doručení.
Další informace o systému pro rybářské lístky najdete přímo na adrese výrobce www.yamaco.cz.

Myslivost

Pro zjednodušení komunikace s odpovědnými pracovníky v oblasti myslivosti - mysliveckými hospodáři, předsedy honebních společenstev, členy mysliveckých sdružení aj. bude společností Yamaco Software doplněna podpora posílání SMS zpráv. Protože je implementace velmi jednoduchá, stala se tato komunikace velmi oblíbená především pro svoji rychlost a jednoduchost. Další informace o systému pro myslivost najdete přímo na adrese výrobce www.yamaco.cz.

Programy pro školství

Potřebujete rychle informovat rodiče o prospěchu, chování jejich dětí nebo jiných důležitých událostech? Používejte SMS zprávy!

K posílání SMS zpráv můžete použít přímo náš systém SMS-operátor nebo prostřednictvím aplikací našich partnerských organizací:

Na řadě jihomoravských škol již od loňského roku komunikují učitelé s rodiči žáků novým způsobem - pomocí SMS zpráv. Ještě před začátkem používání tohoto moderního způsobu komunikace většina škol oslovila rodiče s dotazníkem, zda touto formou chtějí komunikovat. Výsledky těchto dotazníků byly velmi jednoznačné a rodiče se ve většině případů vyslovili pro tento způsob komunikace, např. na prvním stupni se pro tuto formu komunikace vyslovilo od 79% do 85% rodičů.

SMS zprávy jsou používány k nejrůznějším účelům - od hromadných pozvánek rodičů na třídní schůzky, potvrzování omluvenek, individuálních pozvánek rodičů do školy, přes informace o nejrůznějších akcích pořádaných školou pro děti (výlety, koncerty) až po pochvaly žáků. Z četnosti posílaných SMS zpráv v některých vybraných školách lze usoudit, že si na SMS zprávy všichni, tj. jak rodiče, tak učitelé rychle zvykli. Např. základní škola Sídliště Svobody v Prostějově poslala rodičům za rok 2003 celkem 5837 zpráv, základní a mateřská škola J. Broskvy v Brně za stejné období celkem 5258 a základní škola Brno, Pavlovská celkem 8558.

K posílání SMS zpráv využívají všechny školy webovou službu SMS-operátor společnosti Konzulta Brno. Její hlavní výhodou je to, že jako webová služba je velmi jednoduchá a umožňuje posílat (doslova na jediné kliknutí) jak hromadné SMS zprávy (rodičům celé třídy, či celé školy), tak zprávy jednotlivým rodičům.

K jejím dalším charakteristickým vlastnostem patří:
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Poslední aktualizace:
20. července 2024
© 2004 KONZULTA Brno, a.s.