MOBILNÍ MARKETING

Služba "Mobilní marketing" Vám umožní doplnit portfolio Vašich marketingových aktivit o velmi efektivní způsob komunikace s Vašimi zákazníky, a to prostřednictvím SMS zpráv.

V souladu s Vaší marketingovou strategií Vám umožníme příjímání a zpracování neomezeného počtu SMS zpráv. Všechny přijaté SMS zprávy budou systémem SMS operátor automatizovaně zpracovávány (podle Vámi předem zadaných kriterií) a na každou přijatou SMS zprávu může systém zaslat zpět zcela automatizovaně odpověď či jakoukoliv informaci.

Systém umožňuje na základě přijatých SMS zpráv vytvářet zcela automatizovaně databáze telefonních čísel, popř. i se jmeném, příjmením, adresou, mailem, atd., a to bez nutnosti jakékoliv manuální práce ze strany pracovníků klienta. Následné rozesílání SMS zpráv pak může probíhat jednak z takto vytvořené databáze nebo i přímo z IS klienta.

Nejčastěji je používán jako součást marketingových akcí typu ("zašlete nám kód z víčka láhve", "odpovězte na otázku", ...). Jedná se převážně o spotřebitelské soutěže, ve kterých zákazníci posílají místo korespondenčních lístků (popř. obalů, etiket a podobně) ze svých mobilů SMS zprávu. SMS nejčastěji obsahuje jedinečný kód, umístěný na obalu, nebo odpověď na předem formulovanou otázku.

Jsme připraveni pro Vás realizovat jednoduché marketingové dotazníky, tzn. i vícenásobnou interaktivní komunikaci s Vašimi zákazníky. Přitom na Vaší straně je průběh celé dotazníkové akce naprosto automatizován. Tedy již žádné pracné a nákladné zpracování papírových dotazníků - výstup budete mít v elektronické podobě ve tvaru, který si sami stanovíte. Všechny SMS zprávy, které jsou odesílány, nebo naopak přijímány, jsou exportovatelné a je možno je okamžitě použít v elektronické podobě pro jakékoliv další účely.

Zákazníci jsou často motivováni možností výhry. O výhře pak může rozhodnout počet poslaných SMS, rychlost odpovědi, počet a správnost odpovědních SMS, účast ve všech kolech soutěže, atd. Výherce se vybírá na základě předem nadefinovaných pravidel. Volba těchto pravidel, spolu s vhodnou volbou druhu spotřebitelské soutěže, může do značné míry zásadně ovlivnit úspěch celé kampaně. Vzhledem k rozšířenosti mobilních telefonů v naší populaci je tento způsob pořádání spotřebitelských soutěží (oproti staršímu způsobu posílání odpovědí poštou) daleko efektivnější, rychlejší a také méně finančně nákladný. Další výhodou tohoto způsobu komunikace je i možnost následné marketingové práce s lidmi zapojenými do těchto soutěží, což může být velkou konkurenční výhodou. Naši specialisté Vám na požádání rádi při výběru jakékoliv spotřebitelské soutěže nebo marketingové akce pomohou.

Pro pořádání marketingových akcí, soutěží, hlasování a referend je v našem systému převážně používáno tzv. Premium SMS. Jde o službu, kdy účastník posílá svoji SMS na jediné číslo a tato SMS je speciálně zpoplatněna. Jde o SMS s pevně stanovenou cenou pro všechny zákazníky všech mobilních operátorů. SMS platí odesílatel. Takto získaný výnos se poníží o DPH, podíl mobilního operátora, podíl poskytovatele technologie a zbytek částky obdrží ten, kdo marketingovou akcí, soutěž, hlasování či referendum pořádá. Tato částka může významně snížit náklady na pořádanou akci.

Prostřednictvím našeho systému lze provádět i běžné objednávání zboží prostřednictvím SMS zpráv. Tento alternativní způsob objednávání urychluje prodej a umožňuje následně i velmi efektivní komunikaci se spotřebiteli. Výhodou je zkrácení objednávkového cyklu, rychlá výměna informací a výborná informovanost kupujícího o stavu objednávky, expedice, apod.

SMS-Operátor umožňuje použít celou řadu předem připravených scénářů a standardizovaných komunikačních modelů. Samozřejmostí je vývoj nových služeb na základě již existujících modulů a přizpůsobení určitého modelu přímo potřebám klienta. Zavedení služby je vždy realizováno v co možná nejkratším čase, s maximální efektivitou a s důrazem na kvalitu poskytované služby. Mezi náš standard patří webová statistika v reálném čase, díky které může klient on-line sledovat jakýkoliv vývoj či průběh akce.

Pro naše klienty jsme schopni zajistit tyto služby nejen na území ČR, ale i Slovenska.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Poslední aktualizace:
20. července 2024
© 2004 KONZULTA Brno, a.s.