PREMIUM SMS

SMS Operátor se jako jeden z prvních zapojil do unikátního systému příjmu SMS zpráv pomocí speciálně tarifikovaných SMS zpráv, tzv. „Premium SMS“. Takto tarifikované SMS zprávy je možné využít pro pořádání různých spotřebitelských soutěží a také pro hlasování, ankety, referenda.

Jde o službu, kdy účastník posílá svoji SMS (s pevně stanovenou cenou) na jediné číslo a tato SMS je speciálně zpoplatněna. SMS platí odesílatel. Poskytovatel služby pak obdrží určitý podíl z ceny Premium SMS - získaný výnos se poníží o DPH, podíl mobilního operátora, podíl poskytovatele technologie a zbytek částky obdrží poskytovatel služby.

Náš systém lze použít nejen při pořádání spotřebitelských soutěží, anket, hlasování, referend, atd, ale také pro placený přístup ke službám na internetu - přístup k článkům, zprávám, informacím, fotografiím, hudby, videu, stáhnutí softwaru, webhosting, k placení inzerátů (reality,bazar,seznamka,...) a k zpoplatnění i jiného obsahu.

Obsah informací poskytovaných v rámci služby musí být v souladu s právním řádem České republiky. Na každou přijatou Premium SMS v hodnotě 10,- Kč a více má poskytovatel služby povinnost zaslat odesílateli zpět SMS zprávu s informacemi o poskytované službě.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Poslední aktualizace:
20. července 2024
© 2004 KONZULTA Brno, a.s.