ODESÍLÁNÍ A PŘÍJEM SMS

Možnosti odesílání SMS zpráv:

ZÁKLADNÍ ODESÍLÁNÍ SMS Z WEBOVÉHO ROZHRANÍ

Systém je prostřednictvím vyhrazených linek přímo propojen do hlavních SMS center mobilních operátorů. Díky tomuto propojení je dosaženo velmi vysoké propustnosti systému, což umožňuje skutečně rychlé odesílání a přijímání SMS zpráv. Okamžitá kapacita systému je až 1.500 SMS za minutu. SMS zprávy je možno odesílat neomezenému počtu lidí bez ohledu na to, u jakého operátora mají svůj mobilní telefon. SMS zprávy neobsahují žádné reklamní texty a mohou mít libovolnou délku. Uživatel může zasílat i tzv. „Dlouhé SMS“, což jsou SMS zprávy (nad 160 znaků), které se v mobilu příjemce složí zpět v jednu SMS zprávu.

SMS zprávy lze odesílat jednotlivě, po skupinách i hromadně. Můžeme zde vytvářet různé společné adresáře (pro více uživatelů) nebo adresáře jen pro jednotlivé uživatele a v rámci těchto adresářů umožňujeme vytvářet i různé distribuční skupiny pro odesílání hromadných SMS zpráv.

Systém může používat libovolný počet uživatelů. Pro každého uživatele lze nastavit různá individuální či skupinová přístupová a uživatelská práva (sdílení některých společných adresářů, jejich editace nebo jen čtení, či přístup k jednotlivým službám atd.). V praxi to pak znamená, že příslušný uživatel, má-li to povoleno, může vidět či editovat i adresáře jiných uživatelů. Také tzn., že předem určená osoba může vidět všechny společné adresáře, které kdy byly v systému vytvořeny.

Systém umožňuje na základě přijatých SMS zpráv vytvářet zcela automatizovaně databáze telefonních čísel, popř. i se jménem, příjmením, adresou, mailem, atd., a to bez nutnosti jakékoliv manuální práce ze strany pracovníků klienta.

Existuje vždy jednoznačný a prokazatelný záznam o doručení SMS zprávy. Odesílatel zprávy je o doručení informován dvojím způsobem - buď přímo v aplikaci, kde má přehled o všech odeslaných SMS zprávách (statistiky) nebo může být nastaveno přeposílání této informace na mail uživatele.

Systém umožňuje také příjem SMS zpráv, které mohou být určeny konkrétní firmě, oddělení firmy, její části nebo dokonce jednotlivým pracovníkům (tzv. SMS podatelna). Tzn., že každý odesílatel může zaslat speciální SMS zprávu přímo konkrétní osobě, oddělení (reklamace…), atd., je-li tato služba zřízena a povolena.

Veškeré odeslané či přijaté SMS zprávy jsou zpětně přístupné (archivace po dobu 2 měsíců), u každé zprávy jsou uvedeny kromě vlastního textu a adresáta také informace o odeslání či doručení. Práce se statistikami umožňuje všechny odeslané nebo přijaté zprávy třídit dle řady kriterií (doručené, nedoručené, dle textu, času, skupin, příjemce SMS a řady dalších hledisek).

Všechny SMS zprávy, které jsou odesílány, nebo naopak přijímány, jsou exportovatelné a je možno je okamžitě použít v elektronické podobě pro jakékoliv další účely.

Systém umožňuje aktualizovat jednotlivá čísla mobilů v rámci celého systému z jednoho či více míst (uživatel s právem editace). Existuje několik variant aktualizace a jednou z nich je i hromadná změna čísla mobilu. Tato možnost poskytuje tu výhodu, že osoba starající se o určitou část databáze může provést změnu konkrétního čísla mobilu a tato změna se okamžitě projeví v celém systému. Tzn., že všichni uživatelé mají k dispozici vždy aktuální data. Dále umožňujeme kopírování dat (kontaktů) mezi jednotlivými adresáři (popř. jejich kopírování do distribučních skupin).

V případě potřeby (na žádost uživatele), lze zprovoznit speciální službu, která umožňuje hlubší sledování toku SMS zpráv. Systém pak umožňuje nejen sledovat, zda byla příslušná SMS zpráva doručena, ale také to, zda bylo adresátem na každou SMS zprávu, kterou obdržel, odpovězeno. Vše je okamžitě vyhodnocováno a odesílatel SMS zpráv má dokonalý přehled o tom, kdo a jak na zasílané SMS zprávy reagoval.

V případě potřeby, vznikne-li mimořádná událost, lze po dohodě s operátory poměrně rychle navýšit i tak vysokou okamžitou kapacitu systému.

Webová aplikace je plně zabezpečena. Každý z uživatelů se do systému přihlašuje pomocí svého přihlašovacího jména a hesla, přičemž veškerá komunikace je šifrována.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

ODESÍLÁNÍ SMS POMOCÍ EMAILU

SMS Operátor řeší posílání informací i pomocí pošty (SMTP protokol) komfortně a s garancí doručování SMS zpráv. Jak zadávat adresáta? Telefonní číslo použijeme jako první část emailové adresy jako např.: 602123456@sms-operator.cz. Tato služba Vám umožňuje během několika desítek sekund nastavit posílání SMS zpráv prostřednictvím emailu. Zároveň si můžete nastavit výchozí hlavičku či podpis ke zprávě!

OSTATNÍ MOŽNOSTI

SMS - informace o doručeném emailu

Používáte volné emailové systémy (seznam.cz, centrum.cz, volny.cz, …)?
Potřebujete vždy zaručenou informaci o tom, že Vám právě došel email?

Máme pro Vás profesionální řešení pomocí služby SMS Operátor. Tato služba Vám umožňuje během 1 minuty nastavit posílání informací o novém emailu na Váš mobilní telefon bez jakýchkoliv omezení a bez reklam!

Integrace obsahu - content agregátor

SMS Operátor vystupuje pro třetí strany jako integrátor obsahu přes služby, které poskytuje napříč všem GSM operátorům. Agregace služeb znamená, že dokážeme pro libovolný subjekt jednoduchou metodou integrovat jejich službu do SMS komunikace.

Dnes nabízíme především tyto služby:

Všechny naše služby jsou dostupné pomocí XML dokumentu. Proto je tedy možné integrovat tuto podporu do libovolného systému.
Pro všechny tyto služby existuje kompletní podpora z naší strany za naprosto unikátních výhodných podmínek.

SMS pro informatiky - správce IT

SMS operátor poskytuje speciální službu pro správce systémů, která umožňuje přeposílat informace o stavu sítě na mobilní telefon. Všechny SMS zprávy jsou bez reklamy! Jako rozhraní je použitý email a posílány jsou standardní informace, které generují systémy kontroly systémů (např. varování "UPS nemá elektrickou energii" bude dávat příkaz k vypnutí serveru). Tato velmi jednoduchá služba umožňuje pro každý server definovat různé texty pro jejich identifikaci při přijetí zprávy na mobilní telefon. Nastavení pro jeden server netrvá déle než 30 sekund!

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Poslední aktualizace:
20. července 2024
© 2004 KONZULTA Brno, a.s.